#28

Name: Andy Yiu

Age: 23

Position: Forward

1st XI Debut: 2017

Player Sponsor: Jackson 7 Coaching

www.jackson7coaching.com